1920 m. lapkričio 11 d. | Generalinio Štabo pranešimas

Dešiniajam Vilijos krante ties Draučais (4 km į šiaurės rytus nuo Konavos) šiandien apie 5 val. įvyko stiprus žvalgybų susirėmimas. Kovota buvo rankinėmis granatomis.

Kairiajame Vilijos krante vakar dieną ir praėjusią naktį lenkai kelis kartus puolė mūsų užtvarą ties ežeru Gilus (10 km į pietus nuo Vievio ežero), bet visi tie puolimai buvo atmušti. Mūsų pusėje vienas sužeistas. Šiandien apie 1 val. lenkai tame bare puolė vėl mūsų pozicijas ties Padvaronimis. Buvo nuvyti.

Dešiniajam Vilijos krante ties Draučais (4 km į šiaurės rytus nuo Konavos) šiandien apie 5 val. įvyko stiprus žvalgybų susirėmimas. Kovota buvo rankinėmis granatomis. Priešininko žvalgyba pabėgo, palikusi 4 sužeistus. Mūsė 1 kareivis nukautas. Giedraičių kryptimi pastebėtas naujos priešininkų pajėgos.

Ežerėnų kryptimi lenkai, šarvuoto traukinio padedami paėmė vakar Salakus, Smalvą ir Turmonto stotį.

Kitur nieko ypatingo.

Gener. Štabo Viršinink.

Pul. KLEŠČINSKAS


Šaltinis: Generalinio Štabo pranešimas (1920, Lapkričio 12 d.). Lietuva (247 (529), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64826&seqNr=1