1920 m. lapkričio 12 d. | Kietas puskarininkis

Aleksas Švarlys 1920 m. lapkričio m. 12 d. buvo pasiųstas su 4 kareiviais žvalgybon į mišką prie Kryžiaukos km. Čia, netikėtai sutikęs didelę lenkų žvalgybą.

4 p. L. Karaliaus Mindaugo pulko jaun. pusk. Aleksas Švarlys 1920 m. lapkričio m. 12 d. buvo pasiųstas su 4 kareiviais žvalgybon į mišką prie Kryžiaukos km. Čia, netikėtai sutikęs didelę lenkų žvalgybą, rankinėmis granatomis ją išvaikė ir paėmė nelaisvėn 2 lenkus ir 4 šautuvus.


Šiame epizode  aprašomas 4-ojo Lietuvos karaliaus Mindaugo pėstininkų pulko jaunesniojo puskarininkio Alekso Švarlio pademonstruota drąsa, kai jis su 4 kariais sugebėjo granatomis išvesti iš pusiausvyros lenkų žvalgybos dalinį kuris pasirodė Kryžiaukos kaime, Jonavos rajone, taigi visai netoli Kauno. Už savo drąsą pademonstruotą ne vienų kautynių metu Švarlys gavo 1-ojo laipsnio Vyčio kryžių. Kaip ir daugelio Lietuvos patriotų jo nepasigailėjo sovietų okupantai, 1946 m. jis buvo nužudytas kalėjime, sulaukęs 49-erių metų amžiaus.

Kauno miesto muziejus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

4-ojo Lietuvos karaliaus Mindaugo pėstininkų pulko kariai, netoli Vilniaus. 1920 m. rugpjūčio 26 d. LCVA fotografija. Publikuota Petro Rusecko knygos ,,Savanorių žygiai“ prieduose.


Šaltinis:  Petras Ruseckas, Savanorių žygiai, Kaunas, 1937,  p. 202