1920 m. lapkričio 14 d. | Karinė apžvalga

Lapkričio 14 d., iš Varšuvos per Vilnių Kaunan vyko Tautų Sąjungos Kontrolės Komisija. Bet atvykti geležinkeliu įstengė tik iki tilto ant Bražolos upelės (2-3 km. Į rytus nuo Vievio stoties). Tiltą ir geležinkelį mes jau seniau buvome suardę, kad želigovskininkų šarvuoti traukiniai negalėtų prieiti prie mūsų pozicijų.

Iš senų senovės girdime tvirtinimą: ,,kas galingas – tas teisingas“. Geresnieji iš žmonių tarpo dėjo pastangas, to tvirtinimo sugriovimui ir iškėlimui naujo, būtent, kad ne ten teisybė kur jėga, bet ten kur ištikrųjų yra teisybė. Tačiau iki šiol, nežiūrint didžiulės pažangos, kurią žmonės yra padarę, tarptautiniuose santykiuose, jėgos principas turi dar labai ir labai didelės reikšmės. Ypač mes, mažesnė negu kitos, tauta tai jaučiame. Perdėm gi ryškiai tas principas apsireiškė šiomis dienomis.

Mat, šio lapkričio 14 d., iš Varšuvos per Vilnių Kaunan vyko Tautų Sąjungos Kontrolės Komisija. Bet atvykti geležinkeliu įstengė tik iki tilto ant Bražolos upelės (2-3 km. Į rytus nuo Vievio stoties). Tiltą ir geležinkelį mes jau seniau buvome suardę, kad želigovskininkų šarvuoti traukiniai negalėtų prieiti prie mūsų pozicijų. Minimos komisijos pirmininkas prancūzų pulkininkas Chardigny (skaityti Šardinji), pareikalavo, kad mes neatidėliodami taisytumėm geležinkelį, tikindamas, jog želigovskininkai mūsų nepuls.

<…>


„Karyje“ aprašomas epizodas, kai Tautų Sąjungos Kontrolės Komisija, vadovaujama prancūzų reikalauja Lietuvos pusės atstatyti sugriautą tiltą ties strategiškai svarbiu Bražuolės upeliu ir čia einantį geležinkelį. Lietuvos pusė nuogąstavo, esą tai palengvins Lenkijos pajėgų puolimą. Nepaisant Kontrolės Komisijos tvirtinimų jau po trijų dienų Lenkijos pajėgos išties ėmė veržtis pro minėtą teritoriją.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita


Šaltinis: Karys, 1920, Nr. 47, p. 438

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=86376&biRecordId=119492