1920 m. lapkričio 15 d. | Aukštieji paišybos kursai

Kurso uždavinys – paruošti paišybos, braižybos ir kaligr. mokytojus vidutinėms mokykloms ir duoti galimybės gabiems mene lavintis.

Šv. M-jos Paišybos kursuose mokslas prasidės lapkr. 15 d. ir bus po pietų (Kaunas, Mapų g. Liaudies namai). Kursuose dėstoma: paišyba, tapyba, lipyba, braižyba, drožinėjimas, meno istorija, anatomija, perspektyva paišybos metodika, lietuvių literatūra, pasaulinė literatūra, lietuvių istorija, meno filosofija, kaligrafija ir gimnastika. Kurso uždavinys – paruošti paišybos, braižybos irkaligr. mokytojus vidutinėms mokykloms ir duoti galimybės gabiems mene lavintis. Į kursus priimami baigę 4 gim., klases ir pakankamai susipažinę su paišybą, t. y. sugeba piešti iš gamtos geom. Figuras, indų ir daržovių grupes, gipso galvą perduodami bendrą formų ir šviesos šešėlio įspūdį.
Laisvieji klausytojai gali neturėti mokslo cenzo ir kursuose eiti tuos mokslus, kuriuose nori specializuotis – jie mokytojų teisių negauna. Tikrieji ir laisvieji klaus. moka 200 auksinų pusmečiui. <…> Meno dalykus dėsto: J. Vienožinskis – paišyba, A. Varnas – tapybą, P. Rimša – lipybą ir drožinėjimą, P. Galunė – braižybą, meno istoriją ir paišybos metodiką. Kursų reikalais priimu kasdien nuo 12-1 val. – Liaudies namai, butas 3 a.
Paišybos Kursų Vedėjas J. Vienožinskis

Liaudies namai. Kauno miesto muziejus.


Šaltinis: Aukštieji paišybos kursai (1920, Lapkričio 12 d.). Lietuva (247 (529), p. 1.
Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64826&seqNr=3