1920 m. lapkričio 2 d. | Kauno kronika

Žydų Lietuvos Gynimo Komiteto buvo surengtas Miesto Teatre didelis koncertas – mitingas tėvynės gynėjų naudai, žymiai dalyvaujant gyventojams žydams. Kalbėtojai p.p. d-ras S. Goldbergas ir L. Garfunkelis atkreipė susirinkusių domės į gyvenamojo momento reikšmę ir ragino visomis jėgomis remti tėvynę.

Antradienį, š. m. lapkričio 2 d. Žydų Lietuvos Gynimo Komiteto buvo surengtas Miesto Teatre didelis koncertas – mitingas tėvynės gynėjų naudai, žymiai dalyvaujant gyventojams žydams. Kalbėtojai p. p. d-ras S. Goldbergas ir L. Garfunkelis atkreipė susirinkusių domės į gyvenamojo momento reikšmę ir ragino visomis jėgomis remti tėvynę. Kalbėdami apie Tautų Sąjungos nusprendimą dėl plepiscito, kalbėtojai paisakė, kad jei toksai turės būti padarytas, turi būti laiduotos būtinai reikalingos garantijos laisvam gyventojų noro išreiškimui. Kalbom pasibaigus buvo muzikos-vokalinis skyrius, dalyvaujant geriausiem vietos artistam ir muzikam.

Koncertas-mitingas davė žymių įplaukų.


Karo su Lenkija metu Lietuvos žydai demonstravo lojalumą Lietuvai. Ypač prie to prisidėjo faktas, kad Liucijano Želigovskio vadovaujami daliniai Vilniuje sukėlė antisemitinį pogromą. Dėl šių priežasčių Kauno žydų bendruomenė rinkosi mieste ir ragino tautiečius aktyviai remti Lietuvos valstybę pinigais. Nepriklausomybės kovose kovojo nemažai žydų tautybės savanorių, kurie buvo apdovanoti aukštais Lietuvos apdovanojimais. Aprašomame epizode minimas mitinge kalbą sakęs Levas Garfunkelis, kuris tais pačiais metais išleido knygą lietuvių kalba apie žydų tautinės autonomijos Lietuvos valstybėje idėjas. 1919 – 1931 m. dirbo Kauno savivaldybės taryboje, ne kartą rinktas į Seimą. Vėliau vadovavo sionistinėms organizacijoms Lietuvoje, nacistinės Vokietijos okupacijos metu kalintas Kauno gete. 1948 m. atvyko į Izraelį, kur gyveno iki mirties 1976 m. Prieš mirtį įrašė atsiminimus apie Holokaustą Kaune.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Žydų tautinės autonomijos Lietuvoje: Išleista Žydų Tautos Tarybos (Jewish national autonomy in Lithuania: Publication of the Jewish National Council) by Garfunkelis, L.


Šaltinis: Laisvė,  1920 11 06, p.2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111391