1920 m. lapkričio 21 d. | Kontrolės komisija stabdo

Mūsiškiai sėkmingai vijo lenkus Vilniaus link, bet čia atsirado nelemtoji kontrolės komisija su prancūzų generolu Sardinji (Chardigny); ji sąjungininkų vardu pareikalavo sustabdyti kovas.

Lapkričio 19, 20 ir 21 d. mūsiškiai sėkmingai vijo lenkus Vilniaus link, bet čia atsirado nelemtoji kontrolės komisija su prancūzų generolu Sardinji (Chardigny); ji sąjungininkų vardu pareikalavo sustabdyti kovas.
Neaišku, kodėl ta pati kontrolės komisija nesirodė, kai Želigovskis puolė Vilnių, ar net tuomet, kai jis aiškiai veržėsi Lietuvos gilumon?


Krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas prisimena, kad po pergalių ties Širvintomis ir Giedraičiais Lietuvos kariuomenėje buvo didelis ūpas persigrupuoti ir stoti į lemiamą kovą dėl Vilniaus. Šansai laimėti buvo nemažai, tačiau įsikišo Tautų Sąjungos Kontrolės Komisija. Pastaroji bijojo, kad Želigovskiui netekus Vilniaus , jam į pagalbą galėtų ateiti daug didesnės reguliariosios Lenkijos kariuomenės pajėgos, vėl suintensyvėtų Lietuvos ir Lenkijos konfliktas, o į jį galėtų įsikišti ir kitos suinteresuotos valstybės, pirmiausiai Sovietų Rusija. Lietuva sutiko su paliaubomis, vildamasi, kad Tautų Sąjunga nuspręs, kad Vilnius priklauso Lietuvai. Vis dėlto, Kontrolės Komisija tik įšaldė konfliktą. Jau pirmomis dienomis tai sukėlė pagrįsta Žuko pasipiktinimą, jis stebėjosi kodėl Kontrolės Komisija nesustabdė kovų gerokai anksčiau.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Šių atsiminimų autorius, krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas. Nuotrauka iš leidinio Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921).


Šaltinis: Konstantinas Žukas, Žvilgsnis į praeitį, Vilnius, 1992,  p. 228