1920 m. lapkričio 23 d. | Traškunų būrio šauliai

1920 m. lapkričio 23 d., besikaudami su lenkais, įsibrovusiais į Traškunus, pristigę šovinių, buvo lenkų suimti, sustatyti prie mūro ir sušaudyti.

A. A. Traškunų būrio šauliai:

Petras Tomkevičius, Antanas Žarskis, Antanas Miškeliūnas, Jonas Budrevičius ir Petras Liktaras.

1920 m. lapkričio 23 d., besikaudami su lenkais, įsibrovusiais į Traškunus, pristigę šovinių, buvo lenkų suimti, sustatyti prie mūro ir sušaudyti. Iškilmingos laidotuvės buvo lapkričio 24 d.

Amžiną Atilsį duok jiems Viešpatie!

Traškunų šauliai.


Net ir po Tautų Sąjungos Kontrolės Komisijos įsikišimo atskirose vietose nebuvo išvengta susirėmimų. Lapkričio 23 d. Lenkijos pajėgos suėmė Troškūnų miestelyje, Anykščių rajone čia kovojusius 5 Lietuvos Šaulių Sąjungos karius, kurie buvo suimti su ginklais ir vietoje sušaudyti. Tai sukėlė Lietuvos spaudos pasipiktinimą. Netrukus po šio incidento Lenkijos pajėgos pasitraukė iš Troškūnų visiems laikams.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita


Šaltinis: Trimitas, 1920, Nr. 19, p. 1. 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=39050&biRecordId=4059