1920 m. lapkričio 26 d. | Pataria lietuviams ir lenkams susitarti

Tautų Sąjungos Taryba kreipiasi į Lietuvą ir Lenkų vyriausybes, kviesdama susitarti dėl plebiscito ploto nustatymo.

Ženeva, XI 26 (Elta). Volfo pranešimu, Tautų Sąjungos Taryba kreipiasi į Lietuvą ir Lenkų vyriausybes, kviesdama susitarti dėl plebiscito ploto nustatymo. Askenazy pasiūlęs, kad Želigovkis pats pasirinktų ar paleist savo kariuomenę ar pasilikus dalyvaut plebiscite.

Tautų sąjungos posėdis. 1920 m.


Šaltinis: Pataria lietuviams ir lenkams susitarti (1920, Lapkričio 27 d.). Lietuva (260 (542), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64839&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations#/media/File:No-nb_bldsa_5c006.jpg