1920 m. lapkričio 29 d. | Gudai nuvažiavo į Ženevą

Sąryšy su lietuvių-lenkų konflikto klausimo Tautų Sąjungos sprendimu Ženevoje Gudų Tautinės Respublikos Vyriausybė, kaip suinteresuota tuo klausimu, pasiuntė lapkričio 26 d. į Ženevą savo atstovus.

Kaunas. XI-29 (Elta). Gudų spaudos biuro pranešimu, sąryšy su lietuvių-lenkų konflikto klausimo Tautų Sąjungos sprendimu Ženevoje Gudų Tautinės Respublikos Vyriausybė, kaip suinteresuota tuo klausimu, pasiuntė lapkričio 26 d. į Ženevą savo atstovus.


Tuometinėje Lietuvos spaudoje buvo domimasi kaip į Lietuvos ir Lenkijos konfliktą žiūri kitos šalys. Didelis dėmesys buvo skiriamas ką šioje situacijoje darys kaimynai baltarusiai, tuomet vadinti baltgudžiais ar gudais. Lietuvos kariuomenėje buvo Atskirasis Baltgudžių batalionas, pasižymėjęs Nepriklausomybės kovose, nemažai jo kovotojų turėjo artimus ryšius tautine tuometinės Baltarusijos vyriausybe. Pastaroji siekdama valstybingumo Lietuvą matė kaip mažiau pavojingą, todėl potencialiai draugišką kaimyną, todėl gudų simpatijos buvo Lietuvos pusėje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Atskirojo Baltgudžių bataliono kariai Nepriklausomybės kovų metu netoli Daugpilio. 1919 m. LCVA fotografija.


Šaltinis: Lietuva,  1920 11 30, p. 3 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64842