1920 m. lapkričio 3 d. | Respublikonų dauguma Amerikoj

<Westminster Gazera> praneša, visoj Amerikoj mėginamieji prezidento rinkimai davę labai didelę daugumą respublikonų kandidato Harting‘o naudai.

Londonas, XI. 3 (Elta) <Westminster Gazera> praneša, visoj Amerikoj mėginamieji prezidento rinkimai davę labai didelę daugumą respublikonų kandidato Harting‘o naudai. Patys prezidento rinkimai bus lapkr. 4 d.

Būsimasis JAV prezidentas Warrenas Hardingas.


Šaltinis: Respublikonų dauguma Amerikoj (1920, Lapkričio 4 d.). Lietuva (240 (522), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64844&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_G._Harding#/media/File:Warren_G_Harding-Harris_&_Ewing.jpg