1920 m. lapkričio 5 d. | Šakių apskritis teikia žymios paspirties gynimosi reikalams

Kiekvienas kiemas turi duoti kailinių ir kitų šiltų rūbų, kad mūsų kareiviai nešaltų, kad sėkmingai vytų lenkus iš Lietuvos

Šakių apskritis teikia žymios paspirties gynimosi reikalams.

Kiekvienas kiemas turi duoti kailinių ir kitų šiltų rūbų, kad mūsų kareiviai nešaltų, kad SĖKMINGAI VYTŲ LENKUS IŠ LIETUVOS.

Lietuvos kariai kovų su Lenkija metu. Fotografija iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai , t.1, Kaunas, 1937 priedų.


Šaltinis: Laisvė,  1920 11 05, p.1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111391