1920 m. lapkričio 7 d. | Vaidinimas

Sekmadienį lapkričio 7 d. mėgėjų grupė, režisuojant p. Glinskiui, Miesto teatre stato Gr. Ge piesę „Kazn“ (Bausmė) 4-uose veiksmuose (rusų kalba) sužeistųjų kareivių naudai.

Sekmadienį lapkričio 7 d. mėgėjų grupė, režisuojant p. Glinskiui, Miesto teatre stato Gr. Ge piesę „Kazn“ (Bausmė) 4-uose veiksmuose (rusų kalba) sužeistųjų kareivių naudai. Bilietai parduodami Toliušytės knygyne (Laisvės Alėja 52) Spektaklio dieną bus parduodami teatro kasoje nuo 3 val. p. p.

Aktorius, režisierius, pedagogas Konstantinas Glinskis. XX a. 3 dešimt. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. lapkričio 6 d., Nr. 242 (524), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64846