1920 m. lapkričio 8 d. | Želigovskis Vilniuj netvirtai jaučias

Lenkai Vilniuj, nežiūrint visos pagalbos, teikiamos jiem iš Varšuvos, po paskutinių nepasisekimų fronte, pradėjo jaustis Vilniuj nelabai tvirtai ir brangesnę karo medžiagą krauna į vagonus ir veža atgal į Gardiną.

Vilnius, XI 8, (Elta). Lenkai Vilniuj, nežiūrint visos pagalbos, teikiamos jiem iš Varšuvos, po paskutinių nepasisekimų fronte, pradėjo jaustis Vilniuj nelabai tvirtai ir brangesnę karo medžiagą krauna į vagonus ir veža atgal į Gardiną. Lapkričio 3 d. paskelbta Želigovskio diktatūra, lapkričio 2 d. – aštuonių paskutinių metų naujokų mobilizacija.

Lenkijos kariuomenės generolas Liucijanas Želigovskis savo kabinete po Vilniaus užėmimo. Fotografija iš Prancūzijos nacionalinės bibliotekos.


Šaltinis: Želigovskis Vilniuj netvirtai jaučias(1920, Lapkričio 9 d.). Lietuva (244 (526), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64848&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://classic.europeana.eu/portal/lt/record/9200518/ark__12148_btv1b53073582h.html?utm_source=new-website&utm_medium=button