1920 m. liepos 14 d. | Grįžo prof. Prielgauskis

Šiomis dienomis iš Varšuvos į Lietuvą grįžo Varšuvos konservatorijos profesoris Ignas Prielgauskis. Prof. Prielgauskis Varšuvoj darbavosi apie 25 metus. Jis yra plačiai žinomas, kaipo pianistas pedagogas ir kompozitorius ne tik lenkuose, bet ir užsieniuose.

Šiomis dienomis iš Varšuvos į Lietuvą grįžo Varšuvos konservatorijos profesoris Ignas Prielgauskis. Prof. Prielgauskis Varšuvoj darbavosi apie 25 metus. Jis yra plačiai žinomas, kaipo pianistas pedagogas ir kompozitorius ne tik lenkuose, bet ir užsieniuose. Grįžus į Lietuvą, prof. Prielgauskiui manoma duoti tinkama vieta steigiamos Lietuvos Muzikos Konservatorijoj. Prof. Prielgauskio pajėga mūsų keliamoji muzikos sritis žymiai sutvirtės.

Aplinkybėms susiklosčius, Ignas Prielgauskas į Lietuvą gyventi grįžo tik 1924 m. Apie tai Juozas Žilevičius rašė žurnale „Muzikos menas“, 1924 m., Nr. 7, p. 12: „Klaipėdos Muzikos Mokyklai matyti lemta mūsų jauname muzikos gyvenime vesti pirmąją vagą. Joje koncentruojasi muzikos veikėjų tarpe žymesnieji savo sričių vadai.

Pavyzdys: prof. Ig. Prialgauskas nuo 1920 m. buvo Kauniškės Muzikos Mokyklos kviečiamas iš Varšuvos mokytojauti, bet susidėjus aplinkybėms, tik kasmet vasaros laike atvažiuodavo tėvynėn paviešėti iki šį pavasarį galutinai apsigyveno Lietuvoje. Kauniečiai nespėjo pradėti rengtis prie derybų, kaip St. Šimkus [Klaipėdos muzikos mokyklos įkūrėjas ir direktorius] jas užbaigė, patraukdamas jį Klaipėdon. – Šiandien sutartis jau pasirašyta.“

Pianistas, pedagogas, kompozitorius, visuomenės veikėjas Ignas Prielgauskas (1871–1956), baigęs Varšuvos muzikos institutą (1898), jame dėstė (1903–1924). 1911 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Jis daug koncertavo Lenkijoje, o nuo 1920 m. – ir Lietuvoje. 1924 m. jis apsigyveno Lietuvoje, dėstė Klaipėdos, 1939–1954 m. – Šiaulių muzikos mokykloje. Jis buvo pirmasis lietuvių pianistas pedagogas, įtvirtinęs savitą dėstymo metodiką, susietą su žmogaus psichofiziologija.

Prof. Ignas Prielgauskas (sėdi viduryje) su savo fortepijono klasės studentais. Klaipėda, 1925 m. gegužės 15 d. Kauno miesto muziejaus fondai

I. Prielgausko vestuvės. 1924 m. Iš kairės: Pranas Mašiotas, Marija Urbšaitė-Mašiotienė, Sofija Šimkienė, Stasys Šimkus, Darata Dagytė-Prielgauskienė, Ignas Prielgauskas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. liepos 14 d., Nr. 145 (427), p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64853