1920 m. liepos 16 d. | Grįžo Vincas Krėvė

Liepos 14 dieną parvažiavo į Kauną iš buvusios Kaukaze Azarbeidžano valstybės sostinės Baku mūsų konsulas, žinomas rašytojas Vincas Mickevičius (Krėvė).

Vincas Krėvė. Vakar liepos 14 dieną parvažiavo į Kauną iš buvusios Kaukaze Azarbeidžano valstybės sostinės Baku mūsų konsulas, žinomas rašytojas Vincas Mickevičius (Krėvė).

Parvažiavo su savo šeimyna ir su konsulato bendradarbiais. Keliavę per Maksvą ir matęsi su mūsų Delegacija, kuri tinkamai atlikusi savo uždavinį, ryt po ryt atvažiuosianti į Kauną. Iš Baku į Maksvą keliavę arti mėnesio ir turėję daug vargo. Kelionė iki Rozanovskaja apsėjusi kiekvienam asmeniui arti 200 tūkstančių tarybų rublių. Svečiai jaučiasi labai išvargę ir negali atsidžiaugti, pagaliau, sugrįžę į savo tėvynę.

Gerbiamojo rašytojo sutiktų atėjo jo draugų, rašytojų, dailininkų, pažįstamų ir šiaip rašytojo gerbėjų.

Rašytojas atsivežė naujų veikalų ir žadėjo duoti mūsų dienraščiui, šiaip iš plataus pasaulio žinių ir Kaukazo tautų gyvenimo.

„Dainavos krašto liaudies dainos“. Prof. V. Krėvės-Mickevičiaus surinktos. Kaunas, 1924 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika, Lietuva, nr. 147 (429), 1920 m. liepos mėn. 16 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64855&seqNr=4