1920 m. liepos 17 d. | Kauno kronika

Paskutiniomis dienomis Kaune priviso labai daug elgetaujančių. Jie visi skundžiasi esą padegėliai. Ir tokių padegėlių atsirado jau per daug, prašo rankas atkišę, tramvajuose, valgyklose, gatvėse ir t. t.

Paskutiniomis dienomis Kaune priviso labai daug elgetaujančių. Jie visi skundžiasi esą padegėliai. Ir tokių padegėlių atsirado jau per daug, prašo rankas atkišę, tramvajuose, valgyklose, gatvėse ir t. t. Tuo pačiu vardu prisidengdami <elgetauja> ir įvairūs miesto tinginiai, kurie nenori   visai darbo dirbti. Reikėtų tą dalyką, kaip nors sutvarkyti. Būtų gerai, kad nuovados viršininkai tikriem padegėliam išduoti tam tikrus pažymėjimus. Nes tokiai padėčiai tęsiantis visi tinginiai virs padegėliais ir dabar jau nebeduoda gatvėmis praeiti.

Kaunas, XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kauno kronika (1920, Liepos 17). Lietuva (148 (430), p. 2. [žiūrėta 2020-06-03]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64856&seqNr=2