1920 m. liepos 19 d. | Karo apžvalga

Liepos 19 dieną grupės dalis visu frontu pradėjo eiti pirmyn, stumdamos lenkų partizanus ir, pradedant vokiečių rubežiumi, išėjo ant vieškelio Bobčiai – Vižainiai – Čapiškiai – Slobodka ir lig ežero Seivai.

Liepos 19 dieną grupės dalis visu frontu pradėjo eiti pirmyn, stumdamos lenkų partizanus ir, pradedant vokiečių rubežiumi, išėjo ant vieškelio Bobčiai – Vižainiai – Čapiškiai – Slobodka ir lig ežero Seivai. Užėmė Seinus ir išėji į pietus nuo jo, kad užtikrinus padėtį. Po Seinais įvyko susirėmimas su lenkų partizanais, kurių tarpe yra užmuštų. Arčiaus prie Nemuno mūsų dalys užėmė Kadyšį. Užėjus ant viršminėtos linijos, mūsų dalys apsistojo ir tvarko jos apsaugą.

Daugumoje vietų lenkai organizuoja apsaugos būrius iš moterų. Tokie būriai formuojami Suvalkuose ir rengiami siųsti į bolševikų frontą.


,,Kariškių žodyje“ aprašomas majoro Jono Motiejūno-Valevičiaus vadovaujamų dalinių susidūrimas su nuo bolševikų besitraukiančiais lenkų partizanais. Netrukus lietuvių daliniai perėjo į kontraataką ir užėmė Seinų miestą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Seinai 1915 – 1918 metais. Lietuvos centrinio archyvo fotografija.


Šaltinis: Kariškių žodis,  1920 07 29, p.1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48838&biRecordId=4490