1920 m. liepos 22 d. | „Meno“ laikraštis

Liepos mėnesį sukanka pusė metų, kai darbuojasi Lietuvių meno Kūrėjų Draugija. Savo darbam sutraukti į krūvą ir parodyti visuomenei darbų ateitį Draugija sumanė leisti ne periodinį „Meną“.

Liepos mėnesį sukanka pusė metų, kai darbuojasi Lietuvių meno Kūrėjų Draugija. Savo darbam sutraukti į krūvą ir parodyti visuomenei darbų ateitį Draugija sumanė leisti ne periodinį „Meną“. Tuo tarpu „Menas“ bus pašvęstas daugiau organizaciniam darbui nušviesti. Ateity gal bus praplėstas.


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. liepos 22 d., Nr. 152 (434), p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64861