1920 m. liepos 26 d. | Mūsų Delegacija išvažiavo į Vilnių

Vakar išvažiavo į Vilnių tartis su rusų kariuomenės vadais Lietuvos vyriausybės įgaliotiniai: profesorius Voldemaras buvęs Užsienio Reikalų Ministeris ir d-ras Alekna.

Kaunas. VII. 26. Vakar išvažiavo į Vilnių tartis su rusų kariuomenės vadais Lietuvos vyriausybės įgaliotiniai: profesorius Voldemaras buvęs Užsienio Reikalų Ministeris ir d-ras Alekna.

Kaune šiandien yra grįžusi ir vyriausybei teikėsi pranešti apie savo darbuotę.


Sovietų Rusijos karinėms pajėgoms įsitvirtinus Vilniuje, Lietuva skubėjo pasinaudoti liepos 12 d. sutartimi su šia valstybe, todėl tartis su Raudonosios armijos vadais buvo pasiųstas specialus įgaliotinis, buvęs ministras pirmininkas, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministras Augustinas Voldemaras. Nors garsėjo ambicijomis ir išsišokimais, Voldemaras turėjo ir didelę erudiciją, sugebėjimą diskusijų metu išgauti kažką net iš geresnio pozicijos turinčio oponento, todėl jis ir buvo pasirinktas tokiam darbui.

Kauno miesto muziejus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Tuometinis Lietuvos ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Augustinas Voldemaras Kauno geležinkelio stotyje, 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Laisvė,  1920 07 27, p. 2

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111417