1920 m. liepos 8 d. | Raginimas kariškiams balsuoti

Tad visi kariškiai privalo atlikti tą būtiną pareigą – dalyvauti rinkimuose į Kauno miesto Tarybą, nes nuo tų rinkimų išdavų daug priklausys mūsų laikinosios sostinės ateitis ir tinkamesnis jos sutvarkymas.

Kaunas. Neužilgo bus rinkimai į Kauno Miesto Tarybą. Balsuoti galės visi kam sukako 21 metai ir kas gyvena Kaune daugiau kai 6 mėnesiai. Kariuomenė dalyvauja rinkimuose lygiai su visais piliečiais. Tad visi kariškiai privalo atlikti tą būtiną pareigą – dalyvauti rinkimuose į Kauno miesto Tarybą, nes nuo tų rinkimų išdavų daug priklausys mūsų laikinosios sostinės ateitis ir tinkamesnis jos sutvarkymas.

Lietuvos kariuomenės kariškiai su artimaisiais. Stovi pirmas iš kairės Kazys Pečkys. Sėdi pirmas iš kairės jo tėvas Juozas Pečkys. Apie 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Žinios“, Kariškių žodis, nr. 28 (60), 1920 m. liepos mėn. 8 d., p. 269.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB09C538A8?exId=48842&seqNr=9