1920 m. rugpjūčio 11 d. | Aukštosios Fredos dvare šį rudenį kuriama sodininkavimo ir daržininkavimo mokykla

Aukštosios Fredos dvare šį rudenį kuriama sodininkavimo ir daržininkavimo mokykla. Mokymo kursas einamas 2 metus. Patsai mokymas – dovanai. Mokymo metai prasidės rugsėjo15 d.

Aukštosios Fredos dvare šį rudenį kuriama sodininkavimo ir daržininkavimo mokykla. Mokymo kursas einamas 2 metus. Patsai mokymas – dovanai. Mokymo metai prasidės rugsėjo 15 d. Prie mokyklos yra dekoratyvinių medžių medelynas, gražiausias botanikos sodnas, didelis vapinis sodnas, daržai ir tabako ir vaistinių žolelių plantacijos.

Mokykla žada būt aprūpinta tinkamu mokytojų personalu ir mokymo priemonėm. Prei mokyklos bus įtaisytas nepriverstinas bendrabutis be laikymo. Į mokyklą bus priimama abiejų lyčių jaunimas nuo 14 m.

Įstojimui reikalinga baigti pradinės mokyklos. Mokyklos vedėju skiriamas agronomas J. Špakevičius, sodininkavimo instruktoriais kviečiami: sodininkas-specialistas Maciejauskas, buvęs valdžios medelyno Panevėžy prižiūrėtojas, taip pat sodininkas – specialistas Martinaitis.

Aukštosios Fredos panorama. 1925 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Aukštosios Fredos dvare šį rudenį kuriama sodininkavimo ir daržininkavimo mokykla (1920, Rugpjūčio 11 d.). Lietuva (169 (451), p. 2-3. [žiūrėta 2020-07-08]

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64878&seqNr=2