1920 m. rugpjūčio 15 d. | Vytauto bažnyčios pašventinimas

Pasak K. Tumo, pasižadėjęs Dievui už išsigelbėjimą skęstant Dnepre Vytautas pastatęs tą bažnyčią; skęsdamas Nemune rusų caras Nikolajus pirmas už išsigelbėjimą tam pačiam Dievui pasižadėjęs tą bažnyčią paversti cerkve; o dabar Lietuva, iš vargų kildama, turinti pažadėti ją nepriklausomybės atgavimui.

Vytauto bažnyčios pašventimas. Sekmadienį, rugpjūčio 15 d. 11 val. įvyko Vytauto bažnyčios pašventimas. Iškilmėse dalyvavo einąs Valst. Prezidento pareigas St. Seimo pirmin. Stulginskas, buvęs Vl. prezid. Smetona, Ministerių, St. Seimo narių ir pilnutėlė prikimšta bažnyčia žmonių. Bažnyčią pašventino prelatas Dambrauskas. Kun. Tumas pasakė ilgą pamokslą, įkvėptu tonu nupiešė visą pasakingą bažnyčios atsiradimą ir paskutinį jos likimą. Pasak K. Tumo, pasižadėjęs Dievui už išsigelbėjimą skęstant Dnepre Vytautas pastatęs tą bažnyčią; skęsdamas Nemune rusų caras Nikolajus pirmas už išsigelbėjimą tam pačiam Dievui pasižadėjęs tą bažnyčią paversti cerkve; o dabar Lietuva, iš vargų kildama, turinti pažadėti ją nepriklausomybės atgavimui. Bažnyčia papuošta tautiniais ornamentais, komponuotais iš tulpių ir lelijų.

Švenčiausiosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų (arba Vytauto Didžiojo) bažnyčia. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. rugpjūčio 18 d., Nr. 175 (457), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64884