1920 m. rugpjūčio 2 d. | Italų vyriausybės atstovas

Atvyko į Kauną italų vyriausybės atstovas ponas kapitonas  S A L A   U M B E R T O.

Kaunas, VIII. 2. (Elta). Atvyko į Kauną italų vyriausybės atstovas ponas kapitonas  S A L A   U M B E R T O. Jis šeštadienį aplankė užsienio reikalų Ministerį ir pradėjo eiti savo pareigas.


Sala U. (Salo Umberto (? –?)) – italų kariškis, diplomatas. Dar būdamas studentu, dalyvavo kare su turkais dėl italų kolonijų Tripolyje. Studijavo Milano universitete (vėliau baigė ir karo mokslus). I-ojo pasaulinio karo metais kovojo Afrikoje prieš vokiečių sąjungininkus arabus, kaip karinis italų atstovas buvo priskirtas prie Politinės Sąjungininkų misijos Egipte. Paskui kovojo fronte Prancūzijoje, kur koordinavo veiksmus su britais, ne kartą lankėsi D. Britanijoje. 1917 m. su Sąjungininkų misija lankėsi Rusijoje. Italijos politinis komisaras slavų srityse, kurios pagal 1919 m. Paryžiaus taikos sutartį turėjo tekti italams. Paskui buvo skiriamas atstovu į Konstantinopolį, bet pats pasirinko atstovavimą Baltijos kraštuose. Atvyko į Lietuvą 1920 m. liepos pabaigoje, dalyvavo stebėtoju Suvalkų derybose. 1922 m. pradžioje dar atstovavo Italijai Lietuvoje, gavo apdovanojimą.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus vedėja Inga Puidokienė

Atvirukas. Valstybės bankas, 1915-1917 m. 1919-1922 m. šiame pastate buvo įsikūrusi Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Italų vyriausybės atstovas, Lietuva, 1920 m. rugpjūčio 3 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076