1920 m. rugpjūčio 23 d. | Trumpos patarmės keliaujantiems į Lietuvą

1. Saugokis nesąžiningų Lietuvių agentų, tarnaujančių svetimoms keleivių kompanijoms ir išperkančių tautiečiams klaidingus tikietus į svetimas šalis. 2. Nepalik savo bagažo be aiškaus gražiai parašyto ir tvirtai prisegto adreso.

  1. Saugokis nesąžiningų Lietuvių agentų, tarnaujančių svetimoms keleivių kompanijoms ir išperkančių tautiečiams klaidingus tikietus į svetimas šalis.
  2. Nepalik savo bagažo be aiškaus gražiai parašyto ir tvirtai prisegto adreso.
  3. Neprisidėk prie svetimtaučių kuopos, keliaujančios į pietinę arba vidurinę Europą; draugauk tik su tais, kuriuos tikrai žinai, kad važiuoja į Lietuvą.
  4. Paryžiuje, Berlyne ir kitur, kur yra Lietuvos Atstovybė, daigtus pasilik geležinkelio stotyje, bet neužmiršk pasiimti resytę. Nesinešk pundų į Atstovybę.
  5. Atstovybėje nakvoti negalėsi, delto nusisamdyk kambarį viešbutyje. Paryžiuje patariami viešbučiai: Hotel d Oxford, Hotel de Louvain, Hotel d Orchamps. Jie visi yra netoli geležinkelio stoties prie gatvės Budapest numeriais 8, 10, 12. Jie yra pigųs.
  6. Girtas budamas neik iš kambario, pateks į kalėjima.
  7. Paryžiuje nevalia buriais stoviniuoti ant gatvių nei grustis kur-nors. Už nepildymą to įstato galima patekti į kiemsarginių globą.
  8. Nesusidėk su gražiai išrodančiomis moteriškėmis vadinančiomis į karčiamą. Jos yra paleistuvės ir vagys.
  9. Neprisiimk pasiųlymą moteriškų, žadančių parodyti miestą. Jos yra vagys ir paleistuvės.
  10. Prieš eisiant į Lietuvos Atstovybę susižinok su ja telefonu Paryžiuje Passy 37-44.

Kelioninis tualetinių reikmenų lagaminėlis. Vokietija, 1933 m. Priklausė Antanui Mildažiui. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Trumpos patarmės keliaujantiems į Lietuvą“, Draugas, nr. 198, 1920 m. rugpjūčio mėn. 23 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197322&seqNr=2