1920 m. rugpjūčio 26 d. | Šaulių rinktinės rikiuotė

Kauno Šaulių Būrio vadas įsako visiems rikiuotės nariams būtinai atvykti.

Kauno Šaulių Būrio vadas įsako visiems rikiuotės nariams būtinai atvykti:

Trečiadienį rugpjūčio 25 d. 6 val. po piet, ketvirtadienį ir penktadienį rugpjūčio 26 ir 27 d. 5 val. po piet į mankštinimus į Šaulių salę, Laisvės al. 26 Nr.

Geistina, kad mankštinimuos dalyvautų ir nerikiuotės nariai.

L. e. Būrio Vado par. V. Dulaitis

Šaulių rinktinės rikiuotė. Panemunė, Kaunas, apie 1927-1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Pranešimai, Lietuva, 1920 m. rugpjūčio 26 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076