1920 m. rugpjūčio 27 d. | Telegrama Lenkijos užsienio reikalų ministrui Eustachijui Sapiegai

Turiu garbės pranešti Jūsų Ekscelencijai, kad kare tarp Lenkijos ir Sovietų Rusijos Lietuva tęsia griežto neutraliteto politiką.

Kaunas, 1920 m. rugpjūčio 27 d.

Turiu garbės pranešti Jūsų Ekscelencijai, kad kare tarp Lenkijos ir Sovietų Rusijos Lietuva tęsia griežto neutraliteto politiką.

Kad būtų išvengta galimų konfliktų tarp lenkų ir lietuvių kariuomenių, Lietuvos Vyriausybė siūlo Lenkijos Vyriausybei duoti įsakymus savo pajėgoms neperžengti Lietuvos sienų, kurios yra saugomos lietuvių pajėgų. Buvusioje Suvalkų gubernijoje, kur Lietuvos valstybinė siena dar nėra nustatyta, Lietuvos Vyriausybė siūlo, kad laikina demarkacijos linija tarp lietuvių ir lenkų pajėgų eitų per Grabavą–Augustavą–Štabiną.

Malonėkite priimti, Pone Ministre, mano didelę pagarbą.

[Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Purickio telegrama Lenkijos užsienio reikalų ministrui Eustachijui Sapiegai]


Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Purickis rašte Lenkijos užsienio reikalų ministrui Eustachijui Sapiegai praneša, kad Lietuva toliau laikysis neutralumo, tačiau žada užimti teritorijas, kurias sutarė 1920 m. liepos 12 d. sutartimi su Sovietų Rusija. Įdomu tai, kad didžiausias konfliktas šiuo atveju ėjo dėl Suvalkų trikampio – kadangi čia buvo lietuviškų žemių, Lietuva reiškė pretenzijas ir į jas, tačiau Lenkijai šios teritorijos taip pat buvo savos, be to, jas jai pripažino garsusis 1919 m. gruodžio 8 d. Britų imperijos Užsienio reikalų sekretoriaus Lordo Džordžo Kerzono pareiškimas, todėl buvo akivaizdu, kad Lenkijos kariuomenė ties Augustavu nesustos ir toliau veršis į Šiaurę, Lietuvos kryptimi.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Purickis 1919 m. (tuomet pasiuntinys Vokietijoje), Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuotrauka


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 416