1920 m. rugpjūčio 31 d. | Kinematografas „Palas“

Kinematografas <Palas> ėmė rodyti filmų lietuvių parašais. Geras dalykas. Daug žmonių negalėjo suprasti rusų arba vokiečių kalbos. Ir lietuvių parašais jie džiaugias.

Kinematografas <Palas> ėmė rodyti filmų lietuvių parašais. Geras dalykas. Daug žmonių negalėjo suprasti rusų arba vokiečių kalbos. Ir lietuvių parašais jie džiaugias. Bet kokie tie parašai? Tai baisiausias lietuvių kalbos darkymas. <Palas> turėdamas filmų gaminimo įstaigą, nesirūpina, kad lietuvių kalba būt tikrai lietuvių kalba: vietom net ištiso sakinio negalima suprast. Kas žino dar rusų kalbą – vis tiek lietuvių parašų neskaito, o kas josnežina – lietuviškai maža ką supranta. Tomis filmomis tik žeminama lietuvių kalba. Gera būt, kad kurios nors valdžios įstaigos kam tai pridera, atkreiptų į tai akį.


Pastate adresu Laisvės al. 82 / Maironio g. 17  1919 m. atsidarė pirmasis po Pirmojo pasaulinio karo Kaune kino teatras „Palas“. Kino teatras priklausė to paties pavadinimo bendrovei, kurios kontora buvo Vokietijoje, Hamburge. Nepaisant nuolatinių skundų, tikrinimų ir grasinimų uždaryti, „Palas“ išsilaikė iki 1931-ųjų. Spėjama, todėl, kad turėjo įtakingą direktorių – Lietuvos kinematografininkų sąjungos sekretorių Leoną Žurauską. Neturėjo bėdų dėl lietuvių kalbos vartojimo. Kauniečiai prisimena sovietiniais laikais čia veikusią „Orbitą“. Atkūrus nepriklausomybę, namą įsigijo ir renovavo Vilniaus bankas, vėliau tapęs SEB banku ir neseniai iš jo išsikraustęs.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Kino teatras „Palas“ Laisvės alėjoje. Apie 1925–1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kinematografas „Palas“ (1920, Rugpjūčio 31 d.). Lietuva (186 (468), p. 3. [žiūrėta 2020-07-07]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64896&seqNr=3