1920 m. rugpjūčio 4 d. | Ką tik išleistas J. Tallat-Kelpšos karo dainų rinkinys „Kariagos aidai“

Tik ka išėjo iš spaudos „Kariagos Aidai“ Tėvynės gynėjam.

Tik ka išėjo iš spaudos

„Kariagos Aidai“

Tėvynės gynėjam.

J.Tallat Kelpšo kompazicija.

Sukrauta Julijos Stauskaitės knygyne. Laisvės alėja 74,

ir pas Toliušytę, 52.

Knygutės kaina 4 auks. Nuleidžiami nuošimčiai.

Galima gaut visuose knygynuose

Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. rugpjūčio 4 d., Nr. 163 (445), p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64897