1920 m. rugsėjo 11 d. | Ištrauka iš Lietuvos kariuomenės atskirosios brigados dienyno

5 pulkui liepta atstatyti linija ir užimti linija Žegary – Ogrodniki – Kuciuny – Kolendiški, kuo delei isai ilgai ginčijosi bet galu gale buvo grežtai priverstas pilditi įsakyma.

11 IX V. K. V. aplanke 5 ir 8 pulkus. 5 pulkui liepta atstatyti linija ir užimti linija Žegary – Ogrodniki – Kuciuny – Kolendiški, kuo delei isai ilgai ginčijosi bet galu gale buvo grežtai priverstas pilditi įsakyma. 1 bat. 2 p. su 9 bat. atviko į
Serija ir pasiustas apsistoti į Mikobole. – 8 p. p. pasiliko an savo vetu ir turejo tik žvalgu susiremimus ir reta šaudyma. 10 p. p. pasikeite ir pradejo koncentruotis Kalvarijos, jem liepta perduoti 3 p. p. 2-a eskadrona ir traktori. Atviko gen. Kattche su savo štabu {lenku fronto}.


Lietuvos kariuomenės atskirosios brigados dienyne yra aprašomas Vyriausiojo kariuomenės vado pulkininko leitenanto Konstantino Žuko vykdytas vizitas pafrontėje, tikrinant Lietuvos karių kovojančių su Lenkijos pajėgomis pasiruošimą, matomis ir vidinės įtampos Lietuvos kariuomenėje, kai karininkai nenorėjo vykdyti vado įsakymo. Taip nutiko todėl, kad visų pėstininkų pulkų vadai buvo energingos asmenybės, prisidėjusios prie Lietuvos kariuomenės kūrimo, daugiausiai jauni karininkai. Dažnai jų užsidegimas ir tikėjimas savimi vertė skeptiškai žiūrėti į kolegas, kurie užimdavo aukštesnes pareigas, net ne visada būdami aukštesni laipsniu. Nepaisant savo turimos patirties, K. Žukas buvo pulkininko leitenanto laipsnio , jam buvo 35-eri metai, todėl tiek bendraamžiai, tiek vyresni karininkai bandydavo įpiršti savo požiūrį ir tai vesdavo prie problemų

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Šių atsiminimų autorius, buvęs Lietuvos kariuomėnes vadas generolas Konstantinas Žukas. Nuotrauka iš leidinio Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921).


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 502