1920 m. rugsėjo 12 d. | Kipro ir Miko Petrauskų ir Antano Sodeikos koncertas Tilmanso salėj

Koncertas. Sekmadienį rugs. 12 d. Lietuvių Dailės Draugija rengia Kipro ir Miko Petrauskų koncertą.

Koncertas. Sekmadienį rugs. 12 d. Lietuvių Dailės Draugija rengia Kipro ir Miko Petrauskų koncertą. Koncerte dalyvaus taip pat nesenei sugrįžęs ir Amerikos baritonas Antanas Sodeika, kurio turėsim progos pirmu kartą paklausyt. Koncertas rengiamas Tilmanso salėj. Biletų išanksto parduodama Stauskaitės knygyne, Laisvės Al. 74.

Liet. Dailės Draugijos valdyba.

Kauno miesto muziejaus fondai.

Mikas (dešinėje) ir Kipras Petrauskai. Apie XX a. 3–4 deš. Fotografas nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. rugsėjo 11 d., Nr. 195 (477), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64904