1920 m. rugsėjo 13 d. | Sovietų Rusijos karinės revoliucinės tarybos pirmininko Levo Trockio telegrama Lietuvos karinei vadovybei

Dėl karinių poreikių atvykęs į Lydą ir įžengęs į Nepriklausomos Lietuvos Respublikos teritoriją, laikau pareiga per Jus pareikšti pagarbą nepriklausomos lietuvių tautos kariuomenei.

Lietuvos Vyriausiajai Vadovybei

Dėl karinių poreikių atvykęs į Lydą ir įžengęs į Nepriklausomos Lietuvos Respublikos teritoriją, laikau pareiga per Jus pareikšti pagarbą nepriklausomos lietuvių tautos kariuomenei. Drįstu tikėtis, kad čia pridedamas rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. 2391 leis visiškai ir aiškiai suprasti principus, kuriais vadovaujasi Raudonoji armija Lietuvos Respublikos kariuomenės ir gyventojų atžvilgiu. Prašau priimti visiškos pagarbos patikinimus

RSFSR karinės revoliucinės tarybos pirmininkas Trockij


Apsilankęs Lydoje (dab. Baltarusija) vienas pagrindinių komunistinės ideologijos kūrėjų Levas Trockis bandė įkvėpti Raudonosios armijos karius priešintis kontraatakuojančiai Lenkijos kariuomenei. Suprasdamas sudėtingą padėtį fronte, Trockis tikėjosi galimos Lietuvos pagalbos, nes matė Lietuvos ir Lenkijos konfliktą Suvalkų – Varėnos regione.  Kadangi Sovietų Rusiją Lydą buvo pripažinusi Lietuvai L. Trockio tonas atsargus, jis pabrėžė, kad šios žemės priklauso lietuvių tautai. Vis dėlto, Lietuvos vyriausybė ir kariuomenė jautė pavojų iš abiejų kaimyninių valstybių, todėl stengėsi laikytis neutralumo jų tarpusavio konflikte. Deja, neišlikęs šalia pridėtas dokumentas, kurį mini L. Trockis, apie jį galima sužinoti tik pagal analogijas, pavyzdžiui Lietuvos kariuomenės vado Konstantino Žuko atsiminimuose fragmentiškai užfiksuotą pokalbį su Sovietų Rusijos karinėms pajėgoms vadovavusiu Michailu Tuchačevskiu, kuris projekte ,,Prieš 100 metų“ bus skelbiamas po dviejų dienų.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Vienas pagrindinių komunistinės ideologijos kūrėjų Levas Trockis žvejybos metu. Fotografija iš Leon Rubinstein knygos Leon Trotsky. A Revoliutonary’s Life, Yale University Press, 2011


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 508