1920 m. rugsėjo 16 d. | Aukštieji Kursai

Aukštieji Kursai prasidės rugsėjo 16 d. iš humanitarinio skyriaus teko mum girdėti, kad skaitys 12 lektorių. Be tų, kurie skaitė, yra pakviesti: Vincas Krėvė – skaitys slavistiką.

Kaunas, IX. (Elta). Aukštieji Kursai prasidės rugsėjo 16 d. iš humanitarinio skyriaus teko mum girdėti, kad skaitys 12 lektorių. Be tų, kurie skaitė, yra pakviesti: Vincas Krėvė – skaitys slavistiką, d-ras St. Šalkauskas – logika ir įžangiamąją filosofiją ir K. Būga – lietuvių kalbą.

P. Vabalas Gudaitis įžengiamoj paskaitoj skaitys neseniai mirusio prof. Vandto mokslą.

Steigiamojo Seimo rūmai. Šiame pastate pradėjo veikti Aukštieji kursai. XX a. 3 dešimt. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Aukštieji Kursai (1920, Rugsėjo 18 d.). Lietuva (201 (483), p. 5. [žiūrėta 2020-07-30]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64910&seqNr=5