1920 m. rugsėjo 19 d. | Koncertas muzikos talentams šelpti

Rugsėjo 19 d. Mariampolėj, Realės gimnazij. salėj muzikos talentam šelpti rengiamas didelis koncertas.

Rugsėjo 19 d. Mariampolėj, Realės gimnazij. salėj muzikos talentam šelpti rengiamas didelis koncertas. Dalyvauja Jono Bendoriaus vedamas Valstybinės gimnazijos choras, pp-lės Gražina ir Vincenta Matulaitytės (smuika ir akompanimentas), p. J. J. Kamaitis partapijonas ir kiti.

Lietuvos antrosios dainų šventės organizatoriai. 1928 m. Viduryje sėdi Jonas Bendorius. Ekonominės karių bendrovės fotografija. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. rugsėjo 18 d., Nr. 201 (483), p. 6

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64910