1920 m. rugsėjo 23 d. | Nuostolių registravimas

Ratifikavus Lietuvos taikos sutartį su Rusais, netrukus prasidės padarytų raudonosios kariuomenės jai bebunant Vilniuj nuostolių registravimas.

Ratifikavus Lietuvos taikos sutartį su Rusais, netrukus prasidės padarytų raudonosios kariuomenės jai bebunant Vilniuj nuostolių registravimas. Vyriausybė ketino pavest nuostolių registravimą vietos pramonės organizacijom, kurios turės išskirti iš savo tarpo specialistų įvertint nuostolius su priesaikos sąlyga. Registraciją darant manoma ant 1/8% pareikštos sumos 1/5% registracijos išlaidom.

Vilnius. Foto J. Bulhakas


Šaltinis: Nuostolių registravimas (1920, Rugsėjo 23 d.). Lietuva (205 (487), p. 2. [žiūrėta 2020-08-03]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64915&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/KVB/C130000499979?exId=261870&seqNr=1