1920 m. rugsėjo 24 d. | Ministerių dr. Purickio ir E. Galvanausko kelionė

Šiom dienom išvažiuoja į užsienį d-ras Purickis į Paryžių ir E. Galvanauskas į Briuselį  į Tarptautinę Finansų Konferenciją, kur Lietuva Tautų Sąjungos oficialiniai pakviesta dalyvauti.

Šiom dienom išvažiuoja į užsienį d-ras Purickis į Paryžių ir E. Galvanauskas į Briuselį  į Tarptautinę Finansų Konferenciją, kur Lietuva Tautų Sąjungos oficialiniai pakviesta dalyvauti.

D-ro Purickio pavaduotoju lieka viceministeris P. Klimas ir E. Galvanausko – viceministeris Dobkevičius.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Purickis 1919 m. (tuomet pasiuntinys Vokietijoje), Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuotrauka


Šaltinis: Ministerių dr. Purickio ir E. Galvanausko kelionė(1920, Rugsėjo 24 d.). Lietuva (206 (488), p. 4. [žiūrėta 2020-08-03]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64916&seqNr=5