1920 m. rugsėjo 25 d. | Kolera Vilniuj

Vilniaus miesto ir apskrities gydytojas praneša, kad koleros epidemija Vilniuj mažta. Griežtai daroma žmonių, buvusių kontakte su kolera sergančiais izoliuotė.

Vilniaus miesto ir apskrities gydytojas praneša, kad koleros epidemija Vilniuj mažta. Griežtai daroma žmonių, buvusių kontakte su kolera sergančiais izoliuotė. Kovai su koleros liga visuomenė buvo įspėjama per bažnyčias, paskaitas, laikraščius ir plakatus. Taip pat sparčiai vykdomas miesto švarinimas. Statistikos žiniomis rugsėjo 11-16 d. surašyta 13 susirgimai kolera. Rugsėjo 17-19 naujų susirgimų nebuvo.

Karo ligoninės palatoje. 1935 m. Kaunas. Fotografijos autorius nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kolera Vilniuj (1920, Rugsėjo 25 d.). Lietuva (207(489), p. 4. [žiūrėta 2020-08-03]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64917&seqNr=3