1920 m. rugsėjo 30 d. | Vilsonas tarpininkauja

Lenkai prašė prezidentą Vilsoną išrišti lietuvių ir lenkų konfliktą.

Vilnius, 30 IX. (Elta) <La Tribuna de Geneve> pranešime iš Naujorko, lenkai prašė prezidentą Vilsoną išrišti lietuvių ir lenkų konfliktą ir Vilsonas pasiūlęs atiduoti Lietuvai Seinus ir pasilikti Lenkam Suvalkus.

JAV prezidentas Vudrou Vilsonas. Nacionalinė Danijos biblioteka.


Šaltinis: Vilsonas tarpininkauja (1920, Spalio 8 d.). Lietuva (212(494), p. 2. [žiūrėta 2020-08-04]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64952&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/92023/images_billed_2010_okt_billeder_object386266