1920 m. rugsėjo 4 d. | Tauragėj bus poperių fabrikas

Firma „Zellstoffabrik Waldhof Tilsit“ ateinantiem metam Tauragėj stalo celoido poperiaus ir jos išdirbinių fabriką.

Tilžė, IX – 4. (Elta). Firma „Zellstoffabrik Waldhof Tilsit“ ateinantiem metam Tauragėj stalo celoido poperiaus ir jos išdirbinių fabriką. Būsimai fabrikai Tauragej žemės sklypas jau nupirktas. Firmos dalyvių 51 % Lietuvos piliečiai. Priešaky firmos stovi buvusis Vilniaus fabrikantas Levin.

Tauragės paštininkai skirsto gautą korespondenciją. 1938 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Tauragėj bus poperių fabrikas(1920, Rugsėjo7 d.). Lietuva (192(474), p. 2. [žiūrėta 2020-07-30]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64925&seqNr=2