1920 m. rugsėjo 6 d. | Generalinio Štabo pranešimas

Kai kuriose vietose artilerijos pagalba lenkai bandė pradėti pulti, bet visur buvo atmušti.

Priešininkas, gavęs paspirties, įsistiprino Saino – Viale- Vigrių – Pertų ežerų tarpekly. Kai kuriose vietose artilerijos pagalba lenkai bandė pradėti pulti, bet visur buvo atmušti.

Žymesnių kovų buvo Tartarko – Saino ežerų ruože.

Gener. Štabo Pulkininkas KLEŠČINSKAS


Šaltinis: Generalinio Štabo pranešimas (1920, Rugsėjo 7 d.). Lietuva (192 (474), p. 1. [žiūrėta 2020-08-17]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64925&seqNr=1