1920 m. rugsėjo 7 d. | Lietuvių opera

Operos ištroško visa mūsų visuomenė. Esant nepriklausomai Valstybei, be operos nė negalima gyvent.

Suvažiavus daugeliui mūsų muzikų, dainininkų, artistų, ket[in]ama imtis ne tik smulkių koncertų daryt, bet ir operą atlikt. Operos ištroško visa mūsų visuomenė. Esant nepriklausomai Valstybei, be operos nė negalima gyvent. Todėl šiom dienom mūsų muzikai dainininkai jau konkretingai nusprendė statyt lietuvių operą. Pirmadienį 6 v. L. M. K. Draugijoj bus susirinkimas operos reikalu. Jei reikalas galutinai išsispręs, tai pirmoj eilėj manoma statyti pasaulinės vertės operų.

Posėdžio, skirto Operos teatro steigimui, protokolo ištrauka. 1920 m. rugsėjo 6 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. rugsėjo 07 d., Nr. 192 (474), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64925