1920 m. rugsėjo 8 d. | M. Petrausko Amerikoj išleisti kūriniai

1920 m. 33–44 Nr.; turinys: „Pasakyk, Lietuva mylimoji“, „Dainuosiu“, „Kalvis“, „Kaitink, šviesi saulute“, „Adomo vargai“, „Nakties rasa“, „Girių paukšteliai“, „Skamba kankliai ir trimitai“, „Šią nedėlią“, „Bernužėli, nes’svoliok“, „Rudens melodija“, „Vakaras“.

Kanklės 1919 m. 25–32 Nr. šios dainelės: „Leidžias saulutė“, „Strazdelis“, „Eisiu mamai pasakysiu“, „Valio dalgelė“, „Atneša diedas kukulių viedrą“, „Kur josi“, „Noriu miego“, „Seno diedelio žalia galvelė“, „Geismai ir svajonės“, „Jūrų Bangos“, „Po Lietuva miegta“.

1920 m. 33–44 Nr.; turinys: „Pasakyk, Lietuva mylimoji“, „Dainuosiu“, „Kalvis“, „Kaitink, šviesi saulute“, „Adomo vargai“, „Nakties rasa“, „Girių paukšteliai“, „Skamba kankliai ir trimitai“, „Šią nedėlią“, „Bernužėli, nes’svoliok“, „Rudens melodija“, „Vakaras“.

1 Nr. 1917 m. gegužės m. turinys: „Aras“, „Kvartetas“.

18 Nr. 1917 m. spalių m. „Pasaka“.

13 Nr. 1918 m. gegužės m. „Neverkit pas kapą“.

14 Nr. 1918 m. birželio m. „Vai verčia laužo“.

15 Nr. 1918 m. liepos m. „Oi rūta, rūtele“.

16 Nr. 1918 m. rugpiūčio m. „Kur tas šaltinėlis?“.

17 Nr. 1918 m. rugsėjo m. „Mielaširdystė“, „Spragilų Dainelė“.

18 Nr. 1918 m. spalių m. „Pasaka“.

19 ir 20 Nr. 1918 m. lapkričio ir gruodžio mėn. turinys. „Nektūrnas“

21 Nr. 1919 m. sausio mėn. „Metai po metų“. 22, 23, 24 Nr. 1919 m. vasario, kovo ir balandžio mėn. „Eglė“.

„Girių karalius“. Vieno veiksmo fantastinė opera.

„Lietuviškos dainos“ /…/

Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. rugsėjo 08 d., Nr. 193 (475), p. 5, 6

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64926