1920 m. sausio 12 d. | Steigiamojo Seimo rinkimai

Remdamasi Steigiamojo Seimo Rinkimų Įstatymu ir vaduodamasis 8-tosios šių metų sausio mėn. dienos Ministerių Kabineto pasiūlymu, skiriu ir skelbiu Lietuvos Steigiamojo Seimo Rinkimams 14-tąją ir 15-tąją š. m. balandžio mėnesio dieną.

 Steigiamojo Seimo rinkimai

Remdamasi Steigiamojo Seimo Rinkimų Įstatymu ir vaduodamasis 8-tosios šių metų sausio mėn. dienos Ministerių Kabineto pasiūlymu, skiriu ir skelbiu Lietuvos Steigiamojo Seimo Rinkimams 14-tąją ir 15-tąją š. m. balandžio mėnesio dieną.

 

A. Smetona

Valstybės Prezidentas

Galvanauskas

Ministeris Pirmininkas

 

Kaunas 1920 m. sausio m. 12 d.


Šaltinis: Steigiamojo Seimo rinkimai (1920, Sausio 15). Lietuva (11 (293), p. 1. [žiūrėta 2019-12-06]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64932&seqNr=1