1920 m. sausio 13 d. | Kauno kronika

Muzikas Julius Štarka organizuoja nuolatinį chorą. 

Muzikas Julius Štarka organizuoja nuolatinį chorą. Visi norintieji, o ypač dalyvavusieji choruose, kviečiami lankyti antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais 7 ½ v. vak., Muzikos mokyklos salėje (Did. Vilniaus gat. Nr. 2, buv. vyrų gimnazija). Pirmoji dainų repeticija bus antradienį, sausio 13 d. Reikia laukti, kad muzininkas Štarka įstengs Kaunui duoti tinkamą chorą, nes chorai jau buvo bepradedą nykti, o gaila, labai gaila. Dėl to mūsų jaunimas ir šiaip mėgstantieji dainuoti privalo prisidėti prie sudarymo choro. Kauno visuomenė ištroškusi laukia gero choro.

Choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas Julius Štarka. XX a. 3 dešimt. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. sausio 11 d., Nr. 8 (290), p. 3 [žiūrėta 2020-01-07]

Prieiga internetehttps://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64929