1920 m. sausio 17 d. | Dėl Vydūno ir kitų nubaudimo

Neseniai <Balsas> kvietė prūsų lietuvius rinkti aukų Vydūnui ir kitiems pabaudai pamokėti, bet vokiečiai įstatymais remdamiesi, uždraudė tokį rinkimą daryt ir skelbti.

Neseniai <Balsas> kvietė prūsų lietuvius rinkti aukų Vydūnui ir kitiems pabaudai pamokėti, bet vokiečiai įstatymais remdamiesi, uždraudė tokį rinkimą daryt ir skelbti, o jau surinktus pinigus liepė <Balso> redakcijai įdavėjams grąžinti. Taigi vokiečiai visokiais būdais stengiasi lietuviams kliūdyti.

Filosofas, rašytojas Vydūnas (Vilhelmas Storostas). XX a. pirmoji pusė. Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus.


Šaltinis: Dėl Vydūno ir kitų nubaudimo (1920, Sausio 17). Lietuva (13 (295), p. 2. [žiūrėta 2019-12-06]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64934&seqNr=2