1920 m. sausio 18 d. | Kaukazo lietuviai

Lietuvos atstovų Tiflise paskirtas P. Dailidė ir konsulu Bakuose žinomas mūsų dzūkas rašytojas Vincas Mickevičius (Vincas Krėvė).

Lietuvos valdinių Tiflise (Tbilisis) yra apie 400-500, o Bakuose (Baku)  apie 600-800. Lietuvos atstovų Tiflise paskirtas P. Dailidė ir konsulu Bakuose žinomas mūsų dzūkas rašytojas Vincas Mickevičius (Vincas Krėvė). Apie Lietuvos padėtį užkaukazės lietuviai jokių žinių neturi, vienintelis žinių šaltinis, tai radio telegramos, kuriu teisingumas dažnai abejotinas. Daugelis lietuvių tremtinių norėtų grįžti į Lietuvą, bet kelionei reikia mažiausia 10 000 rublių, todėl visi laukia geresnio susisiekimo.

Vincas Krėvė-Mickevičius. 1927 m. Maironio lietuvių literatūros muziejus.


Šaltinis: Kaukazo lietuviai (1920, Sausio 18). Lietuva (14 (296), p. 2. [žiūrėta 2019-12-06]

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64935&seqNr=2