1920 m. sausio 23 d. | Pirmasis „Paštininkų Balso“ numeris

Paštininkų Balsas“ dės kertinį akmenį paštininkų profesinės sąjungos organizavimui.

Šiandieną mes išleidžiame pirmąjį numerį savo „Paštininkų Balso“. Juo mes reikšime savo teises, juo mes svarstysime, spręsime visus mūsų skaudamuosius reikalus. „Paštininkų Balse“ ras vietos visa kas tik pašto, telegrafo ir telefono įstaigų tarnautojų, jų darbą, jų gyvenimo sąlygas liečia. „Paštininkų Balsas“ dės kertinį akmenį paštininkų profesinės sąjungos organizavimui.

Sunkaus ir atsakomingo darbo imamės, tačiau tikri esame, kad visi draugai tą mūsų darbą visa kuo rems ir padės mūsų troškimus gyveniman vykdyti.

Tat griebkimės darbo – dar nejudintus dirvo[n]us plėšti.

Pašto perlaidų skyriaus personalas. 1927 m. balandžio 30 d. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Paštininkų balsas, nr. 1, 1920 m. sausio 23 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB09F4F786?exId=120486&seqNr=1