1920 m. sausio 24 d. | Legioninkų karas su vilkais

Apie Malėtus miške keturi raiti legioninkai susitiko daugybę vilkų. Ištikus kovai, vienas legioninkas parojo įlipt į medį, o likę trys, pritrūkę šovinių, tapo sudraskyti ir suėsti.

Apie Malėtus miške keturi raiti legioninkai susitiko daugybę vilkų. Ištikus kovai, vienas legioninkas parojo įlipt į medį, o likę trys, pritrūkę šovinių, tapo sudraskyti ir suėsti. Išlikęs gyvas legioninkas pasakojo rytmetį atradusiems jį žmonėms, kad vilkai, suėdę jo draugus, visą naktį žiūrėję į medį, kuriame jisai sėdėjo. Žmonėms paklausus, del ko jie turėdami ginklų nuo vilkų neapsigynę, legioninkas atsakė, kad vilkų buvęs veik visas legionas. Dabar visam apskrity paskelbtas vilkams karas: jau teko matyt vežant į Vilnių keletą nukautų vilkų.

Lenkams ėmus trauktis, žmonės juokauja; girdi, lenkai pabūgę, kad lietuviams net vilkai padedą kautis, bėga pasislėpt už Vilniaus spygliuotųjų vielių užtvarų, kur nors vilkai gal neperlys.

Miško jaunuolynas prie Antalieptės. Iš albumo, 1930 m. padovanoto kun. Kazimierui Žitkui-Žitkevičiui. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva, nr. 19 (301), 1920 m. sausio 24 d., p. 2-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64940&seqNr=4