1920 m. sausio 25 d. | Tautos ženklai

Matant tautiškai išpuoštus namus, kyla žmogaus širdy pagarbos tai šaliai, jos žmonėms ir jų jausmams.

Tautos ženklai: tautinės vėliavos, gerbai, didvyrių paveikslai tai yra jų gyvybės, jų siekimų, jų laisvės, garbės ir didybės simboliai. Kai šalies piliečiai pakabina prie savo namų tautines vėliavas ir papuošia savo butus ir įstaigas tautos ženklais, gerbais ir paveikslais, tad jie tuo parodo, kad jie pritaria ir yra ištikimi savo šalies siekimams, laisvei ir garbei. Todel, matant tautiškai išpuoštus namus, kyla žmogaus širdy pagarbos tai šaliai, jos žmonėms ir jų jausmams.

Mūsų lietuvių širdyse kyla didesnės pagarbos ir pasididžiavimo tais mūsų piliečiais, kurie tautos švenčių metu papuošia savo namus mūsų trispalve, geltona, žalia ir raudona veliava, tuo mūsų nepriklausomybės, laisvės ir jųjų kovos ženklu, rodos, parodydami, kad jie randa motinos globos ir apgynimo po tąja veliava. […]

Propagandos biuras.

Juozo Damijonaičio pradinė mokykla, su iškelta vėliava. Kaunas, 1940 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos ūkininkas, nr.4, 1920 m. sausio 25 d., p. 7.

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13750&seqNr=7