1920 m. sausio 27 d. | Aukštųjų kursų atidarymas

Tikra tikriausia Lietuvos aukštoji mokykla kitada gal giliausia, gal kukliausia mūsų dvasios svajonė, gal tik retas rečiausias sapnas – šiandien yra gyvenimo faktas.

<…>

Mūsų Aukštieji Kursai tai naujas didingas mūsų kultūros žygiavimo etapas. Turėjo lietuviai aukštąją mokyklą – ir labai garsią, turėjo jie ir garsių mokslo vyrų, tik jų darbuotė buvo mokslui, menui naudinga, bet nebuvo lietuvių tautai, žmonių dvasios kultūrai paskirta. Dabar vėl gimsta aukštoji lietuvių mokykla, kuri eis kitu keliu, negu seniau ėjo, kuri turės būti ir mokslui, ir menui ir lietuvių tautai, kaip grynų gryniausias jos nepriklausomos dvasios, jos kultūros padaras naudingas.

Lietuvos Aukštosios mokyklos atidarymas nebuvo triukšmingas. Nebuvo tam per daug rengtasi, nei daug apie tai kalbėta. Tai buvo ramus ramus susitelkusios, susirūpinusios lietuvio dvasios žygis. <…> Tikra tikriausia Lietuvos aukštoji mokykla kitada gal giliausia, gal kukliausia mūsų dvasios svajonė, gal tik retas rečiausias sapnas – šiandien yra gyvenimo faktas. Gal aiškiai jo nenumanydami, bet vis pamažei į jį žengėm ir šiandien jo pasiekėm ir reikia sakyt, kad ir to tikslo, kurį ji sau pažymėjo – ji beabejojimo pasieks. Tik mums užtenka palinkėt, kad taip pamažėl, ne triukšmingai gimusi, taip ne triukšmingai, bet ramiai ir rimtai sutikta, ji taip ramiai ir rimtai imtųs savo darbą dirbti. Lietuvių tauta, davusi pajėgų jai įsimegzt ir pagaliau gint – kas abejoja suteiks dar gausingesnių jai pajėgų augt ir plėtotis.

Steigiamojo Seimo rūmai. Šiame pastate pradėjo veikti Aukštieji kursai. XX a. 3 dešimt. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Aukštųjų kursų atidarymas (1920, Sausio 29). Lietuva (23 (305), p. 2. [žiūrėta 2019-12-06]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64944&seqNr=2