1920 m. sausio 28 d. | Steigiamojo Seimo rekialu

Vyriausioji Rinkimų Komisija nutarė, kad rinkikų sąrašai Seniūnijoms privalo būti sustatyti iki š. m. vasario mėn. 20 dienos.

I.

Vyriausioji Rinkimų Komisija nutarė

 • Kad rinkikų sąrašai Seniūnijoms privalo būti sustatyti iki š. m. vasario mėn. 20 dienos
 • Ligi to laiko turi būti nustatytos rinkikų apylinkės ir iki š. m. kovo mėn. 4 d. dienos rinkikų sąrašai privalo būti sustatyti Rinkimų Apylinkėms.

II.

Vyriausioji Rinkimų Komisija savo posėdžiuose š. m. sausio mėn. 17 ir 24 dieną nutarė:

 • Apygardų Komisijų Pirmininkais paskirti šiuos asmenis:
 1. (Apygardos centras Mariampolė) Suvalkų Apygardos Teismo Pirmininką Stankūną.
 2. (Apygardos centras Kaunas) Kauno Apygardos Teismo narį V. Karoblį.
 • (Apygardos centras Raseiniai) Raseinių apskr. Taikos Teisėją A. Mačį.
 1. (Apyg. centras Telšiai) Laikinai einantį Telšių apskr. Taikos Teisėjo pareigas Nikolskį.
 2. (Apyg. centras Panevėžys) Panevėžio apskr. Taikos Teisėją Dauguvietį.
 3. (Apyg. centras Utena) Utenos apskr. Taikos Teisėją Bermaną.
 • Apygardų atstovų skaičių nustatyti:
 1. Rinkimų Apygardai 21 atstovą.
 2. „ „             20 atstovų.
 • ,, ,,             17 atstovų.
 1. ,, ,,             14 atstovų.
 2. ,, ,,             24 atstovų.
 3. ,, ,,             17 atstovų.

 

Atstovų skaičius kitoms Apygardoms bus nustatytas paskiau.

 

Vyriausios Rinkimų Komisijos

Pirmininkas Leonas

Sekretorius Pr. Ysakas


1920-ųjų pradžioje Lietuvoje sparčiai pradėta organizuoti Steigiamąjį Seimą. Svarbų vaidmenį čia vaidino teisininkas Petras Leonas, kuris buvo paskirtas Vyriausios Rinkimų Komisijos pirmininku.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Petras Leonas, 1923 m., Kauno miesto muziejaus fondai


Lietuva,  Steigiamojo Seimo rekialu, 1920 01 28, Nr.22, p.1 – Sausio 28

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64943